Teknoloji

2. El Araçların Sıfır Araçlara Göre Pahalı Olma Devri Kapanıyor

Türkiye’de barınma ve gıda gibi temel konuların yanı sıra otomotiv sektörü de büyük bir sorun. Hatta 2. el şubesinden dolayı insanlar bazen aracın 2. elini sıfırdan kaybediyor. daha çok değer veriyorlar.

O kadar almasalar da otomotiv bayileri o kadar satıyorlardı. Ancak artık bu durum değişiyor çünkü ikinci el araç satış yönetmeliği müdahale geliyor . Bu müdahalenin yanı sıra sıfır araç satışını etkileyen konular da var.

Sıfır araç satılmasını zorlaştıran bayilerin 2. el araç satış yetkisi elinden alınacak.

İkinci el araç satış yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde a, b, c ve ç olmak üzere dört bent vardı. Yukarıda özetlediğimiz bu durum 9. elemente tabidir. madde d9. maddenin kendisine ve 5. maddeye bir göz atalım:

Madde 9 – Yetki Belgesi

  1. Bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvuru üzerine 6. maddede belirtilen kurallardan birini rastgele kaybeden işletmeye,
  2. 6 ncı maddede belirtilen kurallardan herhangi birine sahip olmadığı Bakanlıkça tespit edilirse,
  3. 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yenileme başvurusu yapılmaması nedeniyle, Bakanlıkça Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak yapılan ihtara rağmen yenileme başvurusunun on gün içinde yapılmaması,

ç) Bu Yönetmelik kararlarına aykırı davranan işletmeye Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan ihtara rağmen;

  1. Muhalefet verilen süre içinde ortadan kaldırılmazsa,
  2. Aynı takvim yılı içinde tersinin tekrarı halinde iptal edilir,
  3. Yetki belgesi iptal edilen firmaya bu durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.
  4. Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yetki belgesi iptal edilen işletmeye, işletme sahibinin diğer işletmelerine ve temsilcisi olduğu işletmelere, kuruluşundan itibaren bir yıl içinde yetki belgesi verilmez. iptal tarihi

Yeni eklenen d maddesi şu şekildedir:

  1. İlk tescil, motorlu kara taşıtları ticareti ile de iştigal eden işletmenin satışından kaçınmak, aracın imalatçısı veya distribütörünün tavsiye ettiği satış fiyatından daha yüksek bir fiyat talep etmek, tüketiciyi aksesuar almaya zorlamak veya veya takas fiyatını piyasa fiyatının oldukça altında belirlemek. Motorlu kara taşıtına ulaşımı zorlaştıran faaliyetlerde, İkinci el satış izin belgesi süresiz olarak iptal edilebilir..

Yani büyük markaların bayilerde satış yapmaktan vazgeçip, hurda işini rafa kaldıran otomotiv bayilerine ikinci darbe de yönetmelik değişikliği olarak geldi. Artık kullanılmış araba değil, sadece yeni versiyon piyasada olmadığı için yüksek fiyat çekilmeyecek.

merkezajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu